Údaje boli zadané správne.
Chybne zadané údaje!
Údaje boli zadané správne.
Údaje neboli zadané správne!
SMS kód bol akceptovaný.
SMS kód nebol akceptovaný!

Pygmalios

Inteligentné technológie zvyšujú výkon a efektivitu predajní a prevádzok

Riešenie bigdata:LINK Pygmalios Analytics je unikátnou a pokročilou nadstavbou k internetovým a dátovým službám Slovanetu pre váš biznis.

Platforma

PLATFORMA S JEDNODUCHÝM A INTUITÍVNYM ROZHRANÍM

Produkt bigdata:LINK Pygmalios Analytics je revolučné riešenie pre pokročilé sledovanie správania vašich návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov. Prehľadné analytické reporty a ich inteligentné vyhodnocovanie poskytujú cenné východiská pre priebežnú optimalizáciu interiéru, personálu, rozmiestnenia tovaru či reklamy. Výsledkom je rast predaja aj efektivity prevádzky, znižovanie vašich nákladov a zvyšovanie spokojnosti vašich zákazníkov.

Moduly

VOLITEĽNÉ MODULY

V každej fáze zriaďovania bigdata:LINK Pygmalios Analytics si ho viete vďaka modularite jednoducho vyskladať  podľa momentálnych potrieb, čo šetrí Vaše financovanie.

Dáta

Zbierané a analyzované dáta

 • počty návštevníkov a ich pohyb v čase a priestore rozpoznávajú inteligentné kamery a ich presný lokalizačný systém
 • mobilné zariadenia návštevníkov a okoloidúcich s aktívnym Wi-Fi sú detekované zariadeniami značky Cisco Meraki
 • údaje o transakciách a tržbách získané prepojeníms POS systémami
 • externé faktory – napríklad dni v týždni, sviatky, počasie,..

Možnosti

Ďalšie možnosti a prínosy

 • počty návštevníkov a ich pohyb v čase a priestore rozpoznávajú inteligentné kamery a ich presný lokalizačný systém
 • mobilné zariadenia návštevníkov a okoloidúcich s aktívnym Wi-Fi sú detekované zariadeniami značky Cisco Meraki
 • údaje o transakciách a tržbách získané prepojeníms POS systémami
 • externé faktory – napríklad dni v týždni, sviatky, počasie,..

VLASTNOSTI

Vlastnosti modulov

Traffic Essentials
modul 01
 • základná analýza návštevnosti a zaľudnenosti
 • základná analýza návštevnosti a zaľudnenosti
 • vonkajší potenciál okoloidúcich ľudí v okolí predajne v čase
 • pomer vracajúcich sa vs nových zákazníkov
 • čas strávený na predajni
 • konverzia okoloidúcich na návštevníkov
 • frekvencia návštev a lojalita zákazníkov
People Counting
modul 02
 • presná analýza návštevnosti a zaľudnenosti
 • presné monitorovanie počtu ľudí na bránach prevádzky
 • prehľad o presnom počte návštevníkov, ktorí vstúpili do prevádzky, zdržujú sa v nej alebo odišli
 • počítanie presnej konverzie návštevníkov na zákazníkov (potrebný Store Productivity modul)
Store Productivity
modul 03
 • základné ukazovateľe predaja (zákazníci, tržby, ATV, UPT) na základe analýzy transakčných dát
 • umožňuje porovnávať základné ukazovateľe predaja (aj na úrovni produktovej kategórie) s ostatnými metrikami v systéme
 • v spojení s People Counting modulom umožňuje počítanie takých dôležitých metrík akými sú konverzia a výdajnosť návštevníka
 • integrácia s rôznymi POS systémami
In­Store Behavior & Product Zones Performance
modul 04
 • základná analýza správania návštevníkov na predajnej ploche predajne prostredníctvom monitorovania ich presnej polohy na predajnej ploche
 • prehľad o miestach, kde sa ľudia najviac zdržujú, identifikácia studených zón a úzkych hrdiel
 • prehľad o trendoch v návštevnosti produktových zón a ich exponovanosti na základe dát o presnom pohybe zákazníkov po predajni
 • porovnanie zón podľa návštevnosti a celkového času, ktorý v nich zákaznici trávia
 • porovnanie ukazovateľov výkonnosti produktových zón s inými metrikami v systéme
 • sledovanie predajnej výkonnosti produktových zón (potrebný Store Productivity modul)
Service Lane Performance
modul 05
 • analytika vyťaženia a výkonnosti obslužných zón ­ - napr. Pokladní
 • analýza radov pri pokladniach
 • umožňuje optimalizáciu počtu otvorených obslužných zón
Cross­shopping
modul 06
 • analytika migrácie zákazníkov medzi prevádzkami siete
Stiahnuť produktový list v .pdf

Formulár

Formulár pre otázky

Otázky smerované priamo našim bigdata:LINK odborníkom.

Kontakt

Kontaktné údaje

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

IČO: 35 954 612
IČ DPH: SK2022059094
DIČ: 2022059094

tel.: 02/208 28 111
fax: 02/208 28 222

e-mail: info@slovanet.net
web: biznis.slovanet.net